Adventné povečerie

dscn9081Adventné povečerie sa tento rok konalo na tretiu adventnú nedeľu, 11. decembra 2016, ktorá nesie so sebou radostný odkaz. A tak aj my tu na Galambe sme sa stretli v duchu radosti, aby sme aspoň kúsok vzácneho adventného času prežili s našimi priateľmi, priaznivcami a nadšencami pre Galambu.  Je to pre nás čas poďakovať sa za všetko, čo sme v končiacom sa roku zažili. Poďakovať sa za všetko a všetkým, tým ktorí tam boli osobne, ale aj tým, ktorých boli s nami len v modlitbách.

Prípravy na nedeľné podujatie sa začali už v piatok podvečer. Bolo to chystanie betlehemu, ktorý je jedinečný svojho druhu tu v blízkom okolí. Sobotu sme na Galambe prežili duchovno-pracovne. Prebiehala duchovná obnova pod vedením p. Jakuba Martausa. Večer pribudli posily z Prešova, naši stáli pomocníci (dobrovoľníci) „Timurovci“.

Nedeľné poobedie už patrilo duchovnému prežívaniu adventu. Veľmi sme sa potešili, že nás prišli pozrieť aj pútnici z Prešova. Opäť nás podporili nie len svojou účasťou, ale aj dobrotami, ktoré nám priniesli. K takému naladeniu pomohli aj speváci z Brezničky, ktorí už nie raz podporili svojou účasťou adventné stretnutie. Neskôr nasledovalo duchovné zamyslenie – príhovor v podaní br. Filipa a spoločná záverečná modlitba, kde nechýbalo poďakovanie na konci roka s požehnaním.

Všetkým, ktorí sa tu stretli a precítili nie len hudbu a slová ale aj pravdupovediac aj zimu, dobre padol pripravený vianočný punč, čaj i varené vínko. Ani tento rok sa pohostenie nezaobišlo bez pečených klobások.

Ďakujeme všetkým, ktorí prišli s nami stráviť chvíľku adventnej atmosféry na Galambu. Pre ostatných, ktorí nemohli prísť medzi nás ponúkame aspoň fotoreportáž.

Fotky z Adventného povečeria si môžete pozrieť aj tu: FOTKY

dscn9088 dscn9115  dscn9121 dscn9117