Prvá pôstna nedeľa 2017

5. marca 2017 sme i na Galambe začali pôstne obdobie. Tradične sme sa stretli v poobedňajších hodinách, aby sme si vykonali pobožnosť krížovej cesty. Neskôr sa väčšina z nás  presunula do Fiľakova, refektára františkánskeho kláštora na prednášku p. Antona Kračunovského OFM o turínskom plátne.

IMG_20170305_125925 IMG_20170305_130236 IMG_20170305_131108
IMG_20170305_133346 IMG_20170305_142112