3dnie sv. Antona Paduánskeho aj na Galambe

Všetkých Vás srdečne pozývame zúčastniť sa 3dnia sv. Antona Paduánskeho na Galambe ale i v miestnom farskom kostole vo Fiľakove.AP