Nedeľné poobedie so sv. Antonom Paduánskym

V nedeľu poobede 11. júna 2017, v rámci 3dnia k úcte sv. Antona Paduánskeho, sme na opäť stretli v príjemnej atmosfére. Naše spoločenstvo na Galambe spolu s bratmi františkánmi z Fiľakove sme do slávenia tohto 3dnia zahrnuli aj Galambu, nakoľko na Galambe je Pustovňa sv. Antona Paduánskeho. Hoci program sa začal vo Fiľakove sv. omšou o 9,00 hod.,areál Galamby ožil tradične o 15,00 hod.

Avšak hneď na začiatku je potrebné povedať, že prípravy na slávenie už začali v sobotu, a to pečením chleba sv. Antona v kláštore vo Fiľakove, za čo sme veľmi vďační. Ďakujeme Beate z Prešova a p. Antonovi. Večer na Galambe pokračovala spoločná brigáda. Balili sme tieto chlebíky. Podieľala sa na tom aj naša vzácna návšteva až z Prešova, ktorá sa rozhodla prežiť 3dnie sv. Antona s nami na Galambe aj vo Fiľakove.

Samozrejme predchádzalo tomu tradičné stretnutie spoločenstva, ktoré sa poctivo už niekoľko rokov schádza na modlitbách a aj týmito modlitbami posväcuje územia ticha a pokoja. Sv. omšu celebroval p. Jakub, ktorý v homílii veľmi zaujímavo predstavoval tohto františkánskeho svätca, ktorý mal zároveň v úcte aj Pannu Máriu.

Po sv. omši nasledovala pobožnosť k sv. Antonovi, a to litánie, požehnanie ľalií, chlebov a detí. Na záver sme si každý osobne uctili relikviu sv. Antona. Nášmu bratovi Filipovi sme aspoň v myšlienkach poslali ľaliu ako poďakovanie sa za všetko, čo pre toto miesto, čo pre nás urobil. A tak sme mu aspoň takto chceli vyjadriť, že na neho nezabúdame.

Celú slávnosť sme ukončili malým pohostením – agapé, kde vládla veľmi priateľská atmosféra. Všetci sa milo rozprávali, vzájomne zdieľali radosti i ťažkosti života. Panovala dobrá nálada a úsmev na tvári.

Je ťažko doslova opísať všetko s čím by sme sa chceli s vami podeliť, tak nech fotky hovoria za nás.

FOTOREPORTÁŽ (klik)