Pozvánka na slávnosť

Plagat 90 krizDrahí naši priatelia, známi, dobrodinci, všetci ľudia dobrej vôle, VÁM, ktorým Galamba učarovala, resp. sa s radosťou opäť vraciate sem medzi nás, stráviť slávnosť Patrónky Slovenska …. všetkých Vás chceme srdečne pozvať na Galambu!

Terajšiu slávnosť obohatí 90.-te výročie osadenia kríža na Galambe. Taktiež máme prisľúbenú účasť františkánskej mládeže, ktorá obohatí program.

Vo štvrtok 14. 9. 2017 bude sv. omša o 18:30, nasledovať bude pobožnosť Krížovej cesty.

V piatok 15.9.2017 program začne ružencom o 13:30, sv. omša o 14:00 a animačné pásmo františkánskej mládeže.