Slávnosti na Galambe

Po nejakom čase, sme opäť na Galambe prežívali slávnostné dvojdnie (2dnie). Pre oživenie, v roku 2014 sme slávnosť Sedembolestnej Panny Márie oživili Mariánskymi duchovnými piesňami.

Tento rok, nakoľko sme si pripomínali 90.-te výročie osadenia kríža na Galambe sme spomínanú slávnosť Sedembolestnej spojili s touto udalosťou. Ako najvhodnejší termín sa nám javil sviatok Povýšenia sv.Kríža, a to 14. septembra. Vo štvrtok večer (14.9.2017) sme začínali toto dvojdnie sv. omšou, ktorú celebroval p. Jakub Martaus OFM. Nebolo prítomných veľa ľudí, ale to vôbec nemenilo atmosféru. Po sv. omši najskôr nasledovala poklona sv. krížu a jeho požehnanie a potom fatimská krížová cesta.

V deň slávnosti Sedembolestnej Panny Márie na Galambu zavítala františkánska mládež, ktorá veľmi príjemne oživila tohoročné slávenie. Samozrejme, tak ako každý rok, domáce spoločenstvo a „naši starí dobrí, spoľahliví kuchári“ fungovali na Galambe od rána. A nie len oni. Pred sv. omšou bolo potrebné zabezpečiť mnoho ďalších vecí, s ktorými sa rok čo rok stretávame. Veľmi významnou prípravou slávnosti bola kvetinová výzdoba, ktorá je každý rok iná a svojim spôsobom jedinečná. Tak i tento rok si vyslúžila len to najlepšie hodnotenie či už zo strany kňazov ako i viacerých veriacich.

V niekoľkých vetách sa ešte vrátime k pomoci františkánskej mládeže. Bolo to nielen hudobné doprevádzanie,  ale aj dobrovoľníctvo pri rôznych činnostiach, kde sme ich práve potrebovali. Mládež putovala spolu so svojimi pátrami, bratmi rehoľníkmi a animátormi z fiľakovského kláštora pešo až na Galambu. Hoci mali v nohách niekoľko kilometrov, mali dostato sily predviesť nám krátke prestavenie po sv. omši, ale aj v ich „gifráckom“ tanci „Benga, benga“.

Nedá mi nespomenúť pútnikov, ktorí prišli až z Prešova. Vďaka im za ich vernosť ku Galambe. Avšak na Galambu, tak ako aj po minulé roky, aj teraz zavítali veriaci z rôznych kútov Slovenska. Veľmi sme sa potešili, že sme znova videli známe tváre. Aj za organizovaním tohoročnej slávnosti stáli mnohí ľudia dobrej vôle, dobrodinci, bez ktorých by sme sa nezaobišli. Všetkým patrí úprimné poďakovanie za akúkoľvek pomoc. My vás chceme uistiť, že ste v našich modlitbách.

A napokon ponúkame krátku fotoreportáž: FOTKY (klik)