Jesenná údržba na Galambe

Posledné teplé lúče jesenného slnka sme na Galambe využili ako motiváciu k práci. Predsa slnko, hoci aj zubaté, je akýmsi hnacím motorom do viacerých činností, nehovoriac už o tom, že mnohým slnečné lúče zlepšujú i náladu. Babie leto bolo teda v plnom prúde, a tak sme to chceli aj my využiť na jesenné práce, ako sa na správnych hodpodárov patrí.

Začali sme strihaním levandulových kvetov, kde za zmienku a zároveň i vďaku, stojí okrem tradičnej „pracovnej sily“ aj dobrovoľnícka činnosť duchovného správcu pátra Jakuba. Ďalej práce pokračovali kosením trávy i „vysávaním“ lístia okolo domčeka. Veľmi osožná činnosť sa urobila v drevárničke, kde na poslednú chvíľu naši chlapi uložili a tiež i pripravili drevo na zimu. Taktiež tento priestor nám vo vianočnom období slúži ako betlehem.

V závere mi nedá nespomenúť jednu veľmi dôležitú skutočnosť (udiala sa v tomto jesennom období), ktorá právom patrí do galambskej kroniky – a to je osvetlenie a elektrické zásuvky v elegantnej pajte.  Z toho vyplýva, že sa skončila éra provizorného svietenia a nebudeme obmedzovaní tmou.

IMG_20171020_160222 IMG_20171020_160344
IMG_20171020_163204 IMG_20171022_171240