Venujte svoje 2% pre GALAMBU

Drahí naši priatelia a priaznivci Galamby, pokoj a dobro!

Ďakujeme, že sa o nás aj naďalej zaujímate a že sa za nás modlíte. Aj vďaka Vašim modlitbám a pomoci Galamba žije. Dielo na Galambe slúži účelu, ktorému bol predurčené. Je to i naďalej miesto pokoja a stíšenia sa, miesto, ktoré je čoraz častejšie navštevované nielen ľuďmi z blízkeho okolia ale už pomaly aj zo zahraničia. Pustovňa ponúka miesto pre rôznych návštevníkov (rehoľníkov, kňazov, rehoľné sestry, laikov, či rodiny s deťmi), ktorí odchádzajú veľmi spokojní a duchovne obohatení. V tomto roku máme tiež naplánované podujatia, ktoré majú už svoju tradíciu a nechceme od nich upustiť.

S týmto obdobím v kalendárnom roku sa pomaly spoločnosť začne zaoberať možnosťou venovať 2% z dane. A preto, ešte predtým, ako vyslovíme prosbu o Vaše 2% i na tento rok, sa Vám chceme úprimne poďakovať za tie minuloročné 2%. O mnohých z Vás ani nevieme, ste akoby anonymní pre nás, ale Boh vidí všetko a pred Jeho zrakom nie je nič ukryté. Sme Vám nesmierne vďační.

To v nás prebúdza odvahu znova sa k Vám prihovoriť:  Dobrí ľudia, prosíme, začítajte sa do týchto riadkov.  Rok sa s rokom stretol a my znova žiadame od Vás veľmi úctivo 2% z Vašich daní. Uvedomujeme si veľmi jasne, že ten svet tretieho sektora je plný horúcich ponúk, kam by ste mohli svoje 2% investovať. Prosíme, investujte ich pre nás! Sme totiž presvedčení, že budú slúžiť pre kultiváciu duchovného rozmeru človeka. Vieme, že Vy viete, že žijete dni, kedy na tomto mimoriadne záleží. Ďakujeme, že to chápete…“

A buďte si istí, že všetci naši dobrodinci sú v našich pravidelných modlitbách a je za Vás ako poďakovanie obetovaná sv. omša.

S úctou a vďakou nadšenci z  Galamby

(Ako postupovať + dokumenty sú nižšie )

A k o   p o s t u p o v a ť ?

Ak ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ

Do 15.2.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane (STIAHNUŤ)

Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, VYHLÁSENIE (STIAHNUŤ), v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi.

POZOR ZMENA – IČO sa od roku 2018 vo Vyhlásení zarovnáva SPRAVA

Poučenie o vyplňovaní vyhlásenia o poukázaní 2 % z dane POUČENIE 

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) 

Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Ak si daňové priznanie podávate sami

Riadne vyplňte daňové priznanie. Vypočítajte si vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 €.

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania).

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
Obchodné meno alebo názov:     APEIRON kaplnky Sedembolestnej Galamba
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:     Čakanovce 985 58 , Čakanovce – Galamba 386
Právna forma:                                 Občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID):    42393132

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2018) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby

Riadne vyplňte daňové priznanie. Vypočítajte si vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 €).

V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania).

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov:     APEIRON kaplnky Sedembolestnej Galamba
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:    Čakanovce 985 58 , Čakanovce – Galamba 386
Právna forma:                                 Občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID):     42393132

Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.