Jedna z našich ďalších brigád

V sobotu 25. mája 2018 sme sa opäť viacerí stretli na Galambe, aby sme spoločne skrášlili, upravili, očistili priestor okolo kaplnky či domčeka. Okrem tradičného kosenia sa vysádzali ruže a iné letničky a náš zručný „vše-majster“ zhotovil opory/konštrukcie pre ťahavé ruže pri kaplnke. Od soboty sa konečne aj altánok belie plachtou nad lavičkou. Za to patrí veľká vďaka pani krajčírke  z Fiľakova.

IMG_20180526_130542 IMG_20180526_130705 IMG_20180526_131434
IMG_20180526_141543 IMG_20180526_141755 IMG_20180526_142006
IMG_20180526_142047 IMG_20180526_162254 IMG_20180526_162318