Rozlúčka s našim Ďurkom

DurkoDňa 16. augusta 2018 sme sa rozlúčili s našim ujom Ďurkom. Iste ste ho viacerí poznali z našich pobožností či podujatí, na ktorých sa pravidelne spolu so svojou manželkou Marienkou pravidelne zúčastňovali.

Smútočnému zhromaždeniu počas rozlúčky zneli aj tieto slová:

„Vieme, že sa vám tisnú slzy do očí, že vaše srdce je veľmi zarmútené, že nie je možné ubrániť sa plaču.  Ale aj my zo spoločenstva na Galambe vás chceme uistiť, že nie ste v tomto smútku sami. Aj nám všetkým sa tisnú slzy do očí, sme zarmútení zo straty tak milovaného a nám blízkeho človeka. Je nám nesmierne ťažko uveriť, že Ďurka viac medzi nami na Galambe neuvidíme.

Aj uja Ďurka Galamba veľmi chytila za srdce. Koľko strávených hodín práce obetoval spolu s ostatnými, ako dokázal pomáhať svojimi radami i zručnosťami.  V hlavách sa nám premieta film ako pracoval, ako sa smial, ako sme všetci spoločne s ním trávili čas na Galambe a to aj pri nedeľných modlitbách, či pobožnostiach krížovej cesty, na spoločných podujatiach aj výletoch. To všetko je teraz už len pekná spomienka, ktorá však nikdy nezanikne, lebo všetko čoho sa dotýkali ruky uja Ďurka, je dielo, ktoré nám na Galambe ostáva a bude nám ho neustále pripomínať“…. 

Prosíme aj vás všetkých našich nadšencov a priateľov, spomeňte si na neho v modlitbách, nech mu Pán dá večné odpočinutie.