Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie

15. september na je Galambe už tradične považovaný za vrchol celoročnej sezóny a  za takú „naj“ slávnosť. Niežeby  sme ostatným podujatiam počas roka venovali menej pozornosti, to nie. Ale slávnosť Sedembolestnej Panny Márie má na Galambe patričnú úctu aj význam. Tento rok bol opäť čímsi netradičný – v niečom sme vsadili na tradíciu a na druhej strane sme opäť  niečomu dali prívlastok „po prvýkrát“.

Aj tento rok sme v predvečer slávnosti na sviatok Povýšenia sv. Kríža mali pobožnosť Krížovej cesty, ktorú viedol páter Anton. Na záver pobožnosti si každý z nás mohol uctiť relikvie sv. Kríža.

V samotný deň slávnosti, teda v sobotu, Galamba ožívala už od deviatej ráno. Začali sa schádzať ženičky, ktoré stavali na guľáš, my ostatní sme tiež zabezpečovali všetko potrebné. Avšak prv, ako by sme sa rozbehli po svojich povinnostiach, sme sa v kaplnke pomodlili desiatok sv. ruženca a celý deň, celú slávnosť, pútnikov … sme odovzdali do rúk Matky Božej.  Ako rýchlo plynul čas, tak sa pomaličky menil aj areál – pribúdali lavičky, stoly, ozvučenie, miešala sa vôňa guľášu či kapustnice. Potom prišli naši tradiční pútnici z Prešova. Medzi nimi boli aj takých, ktorí pravidelne chodievajú na naše slávenia ale aj noví, čo mu sme sa potešili. A podobne tomu bolo aj s ostatnými zídenými veriacimi, my ich nazývame „domáci pútnici“ z okolia. V tej širokej spleti ľudí sme nachádzali známe ale i nové tváre. Veríme, že ich niekedy opäť medzi nami uvidíme. Samozrejme nemôžeme zabudnúť na našich tradičných pútnikov z Krškan – rodičov a súrodencov nášho br. Filipa.

Pred sv. omšou bol priestor na sv. spoveď, ale aj na modlitbu sv. ruženca. Zároveň Janka, organistka z Vidinej priestor pred sv. omšou skvele využila na spievanie pesničiek k oslave Sedembolestnej Panny Márie. Hlavným celebrantom na sv. omši bol františkánsky novokňaz páter Silvester. On bol už niekoľkokrát na Galambe, avšak ako kňaz tu mal svoju premiéru. Počas kázne svojimi slovami veľmi zapôsobil na všetkých, za čo bol aj patrične odmenený potleskom. Svoju premiéru v miništrovaní (širšom zmysle slova) mal aj Béla. Tiež to zvládol na výbornú. Na výbornú hodnotíme aj pani organistku s jej pomocníkom, ktorí taktiež mali svoju premiéru v hraní na takejto slávnosti.

Nuž a čo spomenúť ako tradičné ale zároveň jedinečné? V tomto veľkú úlohu majú ľudia, pre nás konkrétni ľudia, ktorí sa zídu nielen na slávnosti ale aj tí, ktorí akokoľvek pomohli pri organizovaní. Či už nám niečo požičali, priniesli kvetinovú výzdobu, prispeli finančne, prišli navariť, … mnoho ľudí, ktorí nemohli prísť a mysleli na nás v modlitbách a duchovne sa s nami spájali. Za mnohými ľuďmi sa skrýva mnoho mravenčej práce, ktorú ľudské oko zachytí len niekedy, ale Nebeský Otec to vidí neustále.

A v takomto duchu by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí pridali ruku k spoločnému dielu a nech vám to Nebeský Otec odplatí svojimi milosťami pre vás a vaše rodiny. Nezabúdame na vás v našich modlitbách.

Krátku fotoreportáž si môžete pozrieť tu: FOTKY