„Rok korunuješ, Pane, svojou dobrotou“

V druhú adventnú nedeľu (9.12.2018) sme na Galambe slávili posledné naplánované podujatie na tento kalendárny rok. Ako tradične Adventným povečerím završujeme kalendárny rok a pritom ďakujeme Pánovi za jeho dobrodenia. Dá sa povedať, že to bola aj taká ďakovná pobožnosť, pri ktorej sme si spomenuli za veľké ale i tie všedné okamihy uplynulého roka.

Hoci počasie nebolo veľmi priaznivé, vôbec to neubralo na význame tejto slávnosti a ani na atmosfére, ktorú sme prežívali spoločne. A celé poobedie sa nieslo v takej príjemnej, pokojnej atmosfére. O pekný program sa nám i tento rok postarali členovia Divadelného a folklórneho súboru Dubkáčik z Buzitky. Boli sme radi, že sme ich opäť mohli medzi nami privítať. Okrem hry o svätej Dorote nám malé dievčatká zaspievali pesničky. Vrcholom dnešného podujatia bola pobožnosť, ktorú viedol p. Jakub. Samozrejme tradične nesmelo chýbať rozsvietenie už vianočnej výzdoby na domčeku, kaplnky a pri betleheme, kde zatiaľ figurujú len postavičky Jozefa a Márie.

A čo patrilo do adventného menu? Tu sme tiež vsadili na tradíciu, to znamená pečená klobáska od Rii, čaj a punč od Aničky a od starostu Ratky varené víno. K tomu ešte nesmeli chýbať koláčiky od ženičiek.

Na tomto Adventnom povečerí sme prvýkrát privítali aj Televíziu Lux – takže odporúčame v najbližších dňoch sledovať spravodajstvo a budete môcť vidieť krátky príspevok o našom podujatí.

Keďže sme sa na Galambe stretli na poslednom podujatí v tomto roku , je na mieste sa poďakovať v prvom rade Pánu Bohu, za jeho dobrodenia, ktoré nám preukázal počas celého roka. Poďakovanie patrí aj všetkým zo spoločenstva na Galambe, ktorí svojimi modlitbami posväcujú toto miesto. A potom všetkým ľuďom dobrej vôle z blízkeho i vzdialenejšieho okolia, viac známi aj menej známi priatelia, všetkým ktorí akokoľvek prispeli svojou pomocou na Galambe. Myslíme si, že písať tu zoznam ľudí by nemalo konca. Preto vás chceme uistiť, že nezabúdame na vás v našich modlitbách. Pán Boh o vás vie a to stačí :-), On vidí aj vaše dobré úmysly, nech sú nám i ostatným akokoľvek ukryté.

Krátku fotoreportáž si môžete pozrieť aj tu: FOTKY