Pútnický list 12/2018 píše aj o našej Galambe

PLVo vianočnom Pútnickom liste 12/2018 sa na str. č. 6 uvádza rozhovor o Pustovni na Galambe ale samozrejme celé číslo ponúka hodnotné čítanie. Tento elektronický časopis môžete voľne šíriť a posúvať medzi svojich známych.

Pútnický list 12/2018 si môžete prečítať/pozrieť tu: PÚTNICKÝ LIST 

Ak by ste mali záujem o všetky doterajšie čísla, nájdete ich na webe www.putnickemiesta.sk