Vianočná pohľadnica

PF2019Táto vianočná pohľadnica (klik – pre zväčšenie detailu) je veľmi vzácna. Je to vlastné dielo našej Janky z Nitry.

Drahí naši priaznivci, dobrodinci, verní priatelia,

v mene všetkých zo spoločenstva na Galambe Vám chceme zaželať krásne, pokojné, požehnané a milostiplné sviatky Narodenia nášho Pána a Spasiteľa. Nech sa Jeho pokoj narodí aj vo Vašom srdci.

Zároveň Vám vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavenú priazeň a akúkoľvek pomoc v uplynulom roku 2018.

A naše želanie no Nového roka pre Vás všetkých je: nech Vás sprevádza Božie požehnanie a ochrana Panny Márie Sedembolestnej i orodovanie sv. Antona Paduánskeho, nech ste zdraví, veselí, plní úsmevu a nového elánu nám stále byť nablízku.