Nové elektrické stĺpy pri Galambe

V stredu, štvrtok (6.a 7. februára 2019) priniesli na Galambu betónové stĺpy, ktoré v najbližšom čase začnú osádzať. Jedná sa o nové elektrické vedenie na Galambu z Čakanoviec. Doteraz bolo elektrické vedenie vedené cez horu ale nakoľko je to náročnejšie na udržiavanie a častejšie nastávajú poruchu vedenia, teraz bude elektrické vedenie ťahané popri ceste.

Z toho vyplýva, že v najbližšom čase z dôvodu osádzania týchto stĺpov a ťahania nových elektrických káblov môže byť v okolí domčeka či kaplnky rušnejšie (hluk z dôvodu výkopových prác) resp. sa môže stať, že budú aj výpadky elektrického prúdu.

IMG_20190210_144750 IMG_20190210_144810