Keď sa ťažko hľadajú slová …

Sú chvíle a situácie, ktoré sa ťažko opisujú. Momenty, kedy neviete nájsť tie správne slová, aby ste pomenovali, čo sa odohráva v nielen v tom najskrytejšom mieste nášho vnútra ale aj vonkajšie prostredie. Takéto niečo prežívame na Galambe, keď ľudský faktor zasiahol do diela prírody a v konečnom dôsledku sa tak zmenil celkový ráz Galamby.

IMG_20190217_144349 IMG_20190217_144549
IMG_20190217_144632 IMG_20190217_144701
IMG_20190217_144923 IMG_20190217_144746