Bežné dni na Galambe

Čas rýchlo plynie, deň za dňom a zanedlho sú tu letné prázdniny, čas dovoleniek. Aj tu na Galambe dni pomaličky plynú. Májovým dažďom vďačíme za krásny zelený trávnik.

Na kopci pri Galambe sa už druhý týždeň pasú ovce, takže kto má šťastie počuje okrem vtáčieho spevu aj zvuky zvoncov.

IMG_20190528_144746 IMG_20190601_125544