Písalo sa o nás v „Dobrých novinách“

Drahí naši priatelia, známi, dobrodinci,

možno ste už natrafili na článok, ktorý píše o nás o našom diele na Galambe.

Článok: link