Slávnosť Sedembolestnej 2019

Drahí naši dobrodinci a priatelia.
Opäť po roku sme aj vďaka Vám mohli zažiť krásnu slávnosť Sedembolestnej Panny Márie. Ak keď ste fyzicky nemohli byť z akýchkoľvek príčin prítomní medzi nami, Vaša spomienka na nás v tento deň nás povzbudzovala.
Naša slávnosť, ako pri každom podujatí, začína určitou prípravou A tak sme aj my pár dní pred slávnosťou pripravovali areál (kopanie skalky, kosenie,….).
Samotná slávnosť, už ako je tradíciou začína v predvečer, teda 14. septembra, kedy je v centre pozornosti kríž, pretože je sviatok Povýšenia sv. Kríža. Spoločne sme sa stretli na pobožnosti Krížovej cesty v sobotu večer o 19:00 hod.
V nedeľu 15. septembra už od samotného rána Galamba žila pohybom. Samozrejme, na úvod však nesmela chýbať modlitba, pri ktorej sme si vyprosovali pomoc a požehnanie pre dnešný deň. Postupne pribúdali lavičky, začal rozvoniavať guľáš, kaplnka sa chystala na dôstojné prijatie Ikony Kráľovnej Františkánskej rodiny, teda pribudla kvetinová výzdoba, ktorá je každý rok jedinečne krásna, neopakovateľná ….priestor pred kaplnkou sa pomaly začínal napĺňať veriacimi,…
Tohoročným hlavným celebrantom bol vdp. kaplán z farnosti Divín, Martin Trojan, ktorý si nás všetkých svojim oduševneným príhovorom získal. Okrem doslova interaktívnej kázne ešte aj po sv. omši pozýval do tanca všetky deti a dospelých si našiel čas na povzbudenie vo viere.
Prítomnosť pútnikov z Prešova aj tento rok drží nad vodou tradíciu, ktorú započal ešte br. Filip. Sú to naši stáli ale aj noví pútnici, ktorí neváhali a podujali sa na dlhú púť. Tešili sme sa z ich prítomnosti a ďakujeme im za vernosť Galambe i za dary, ktoré priniesli,
Veľmi nás potešilo prijatie pozvania speváckeho zboru Agnus Dei zo susednej dediny, Radzoviec. Speváci príjemne a s nadšením svojím spevom i hudbou doprevádzali celú slávnosť.
Ako sme už spomínali, slávnosť tento rok umocnila prítomnosť Ikony Kráľovnej Františikánskej rodiny. Pred sv. omšou došlo k odovzdaniu tejto ikony od terciárov z Detvy a práve Galambou ikona začala svoju púť v našej fiľakovskej farnosti. Preto aj cez sv. omšu i po nej si všetci mohli uctiť obraz Ikony s relikviami troch svätcov (Františka, Kláry a Alžbety).
Oslava Sedembolestnej na Galambe sa opäť nezaobíde bez tradičného, miestneho, slávnostného menu, teda guľáš a zemiakových placiek. Všetkým trom kuchárskych partiám patrí vrúcne poďakovanie za vernosť a ochotu prísť medzi nás, pomôcť nám pohostiť pútnikov.
Nesmieme nespomenúť, že všetkých pútnikov pozdravoval aj br. Filip, prostredníctvom krátkeho ale o to vrúcnejšieho príhovoru, ktorý sa prečítal v rámci oznamov.
Na záver môžeme povedať, že opäť máme za sebou krásnu slávnosť, ktorá bola krásna nielen tým, že nám počasie prialo, ale najmä spoločenstvom ľudí, ktoré sa zišlo.
Záverečné poďakovanie patrí všetkým, ktorí akokoľvek pomohli k dôstojnému prežívaniu tohoto dňa. Veľmi si ceníme aj duchovnú pomoc ľudí, ktorí nemohli byť prítomní medzi nami.
Fotoreportáž zo slávnosti: FOTKY