Poštová karta – nájdenie

Pokoj a dobro!

V uplynulých dňoch sme na Galambe v areáli našli túto poštovú kartu. Keďže nevieme identifikovať vlastníka, kartu sme odovzdali na pobočke Slovenskej pošty vo Fiľakove, kde si ju majiteľ môže vyzdvihnúť.

IMG_20191016_060553 IMG_20191016_060532