Adventné zamyslenia

Počas troch adventných nedieľ (1.12;8.12; a 15.12;) sme sa v poobedňajších hodinách stretávali, aby sme sa obohatili duchovným zamyslením v podaní duchovného správcu p. Jakuba.

Po duchovnom príhovore ešte nasledovala modlitba sv. ruženca a Korunky Božieho milosrdenstva. V druhý adventnú nedeľu sme privítali našich priateľov z Prešova a v tretiu nedeľu boli prítomní aj hostia, ktorí svojou účasťou na tomto zamyslení a modlitbách ukončili svoj pobyt v domčeku. Samozrejme, nezabudli sme aj na poďakovanie za dobrodenia, ktoré nám dobrý Boh preukázal počas celého roka.

Na Galambe nechýba adventný veniec, krásny zelený veniec na dverách a betlehemská scéna, ktorá až na Vianoce budú úplná (s Jezuliatkom 🙂 )

IMG_20191201_134337 IMG_20191201_140749
IMG_20191208_140053 IMG_20191208_140112
IMG_20191216_143742