Vianočný pozdrav

Drahí naši priatelia, dobrodinci Galamby

chceme Vám z úprimného srdca zaželať milostiplné, požehnané sviatky Narodenia Pána, nech sa opäť nanovo narodí aj vo Vašom srdci….

vianoce19