Výjazdové rokovanie PaPo na Galambe

V piatok 17.januára 2020 sme na Galambe s veľkým nadšením privítali malú skupinku ľudí, rehoľníkov, na čele s br. Filipom. Táto skupina ľudí oficiálne nesie názov „pastorácia povolaní“. Na Galambu došli s nejakým svojim aj pracovným cieľom, avšak či tento cieľ bol splnený, to už nevieme. Pre nás bolo hlavné, že sme po dlhej dobe mohli vidieť nášho br. Filipa a stráviť s ním aspoň kúsok času.

Samozrejme za tú chvíľu bol na roztrhanie, ale videli sme, že aj on bol nesmierne šťastný, že zavítal medzi nás a aspoň chvíľu trávil s „galambskými domorodcami“.

Okrem slávenia sv. omše sme sa spoločne pomodli pri požehnaní domčeka. Pre krásu spomienok na príjemne strávený čas, aspoň krátka fotogaléria: FOTKY