Pôstna duchovná obnova

V sobotu 7. marca sme sa stretli na Galambe s cieľom vykonať si pôstnu duchovnú obnovu pod duchovným vedením nášho pátra Jakuba. Okrem členov modlitbového spoločenstva na Galambe sa stretnutia zúčastnili aj členovia miestneho bratstva Františkánskeho svetského rádu.

Rozjímali a neskôr sme aj spoločne zdieľali nad textom i obrazom evanjeliovej stati o premenení Pána. Samozrejme nechýbala sv. omša a malé pohostenie.

Už teraz sa všetci tešíme na ďalšiu duchovnú obnovu.

IMG_20200307_092548 IMG_20200307_092555
IMG_20200307_114854 IMG_20200307_114958