Zjednotení v modlitbe

Drahí naši priatelia, dobrodinci, návštevníci ,

z dôvodu súčasnej situácie v súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19 sme v rámci pristúpili k preventívnym opatreniam, z ktorých vyplýva, že zatiaľ do konca mesiaca marec rušíme rezervované pobyty. 

Ešte pridávame výzvu….

SLOVENSKÍ BISKUPI VYHLÁSILI PÔST ZA ODVRÁTENIE ŠÍRENIA KORONAVÍRUSU
Každý chorý nech je pre nás milovaným bratom, milovanou sestrou, prosia kňazov aj všetkých veriacich: Kto je zdravý, prijmite pozvanie k prísnemu pôstu a modlitbám počas nasledujúcich piatkov Pôstneho obdobia: urobme to podľa striktných pravidiel, ktoré zachovávame na Popolcovú stredu a Veľký Piatok. Obetujme tento pôst a naše modlitby za odvrátenie šírenia nákazy! A tiež za všetkých chorých, za zdravotníkov, a aj za tých, ktorí sa v spoločnosti starajú o zvládnutie náročnej situácie. Biskupi zostávajú s vami duchovne spojení a všetkým posielajú svoje požehnanie.

Výzva otca biskupa Mons. Stanislava Stolárika: VÝZVA (klik)