Pustovňa ostáva naďalej zatvorená

Pokoj a dobro, drahí naši priatelia, dobrodinci a návštevníci,

nakoľko stále pretrváva mimoriadna situácia v súvislosti s epidémiou COVID-19 je našou povinnosťou poslušne sa podriadiť nariadeniam a usmerneniam štátu.

Preventívne rušíme rezervácie o pobyt v domčeku. Akonáhle sa situácia zmení, budeme záujemcov informovať.

Zároveň sa zrušili aj pobožnosti Krížovej cesty, avšak ktokoľvek môže prísť v akomkoľvek čase na súkromnú pobožnosť.

Nech nás všetkých žehná a chráni Pán.