Sviatky Veľkej noci

Pokoj a dobro, drahí naši priatelia a nadšenci Galamby,

chceme Vám všetkým z úprimného srdca zaželať požehnané a milostiplné sviatky Veľkej noci, hoci vieme, že sú netradičné. Podstata sa však nemení avšak prežívanie v kruhu domácej Cirkvi je trošku iné. Možno sa nám práve cez túto Veľkú noc ponúka možnosť preniknúť k prameňu Lásky ….

Na povzbudenie Vám ponúkame dva videá, ktoré zrežírovala naša Janka z Nitry. Vrelo odporúčame si ich pozrieť, započúvať sa do slov …

Video: „Zostaň doma“ 

Video: „Zvončeková Krížová cesta“