Rok Božieho Slova na Galambe

modlitebny2020_2 (1)Pokoj a dobro,

drahí priatelia Galamby, týmito slovami si chceme len pripomenúť, že práve v tutú nedeľu, Nedeľu Božieho milosrdenstva (19.4.2020) sme mali zahájiť v rámci Roka Božieho Slova  čítanie Sv. Písma po pobožnosti ruženca.

Avšak súčasná situácia nám nedovoľuje stretávanie sa pobožnostiach skupinovo, ale povzbudzuje nás k súkromnému rozjímaniu, resp. doma v rodinách, v domácej  Cirkvi.