Pustovňa naďalej ostáva zatvorená

Pokoj a dobro, drahí naši priatelia, dobrodinci a návštevníci,

nakoľko stále pretrváva nepriaznivá situácia v súvislosti s epidémiou COVID-19 a stále sú v platnosti niektoré nariadenia k minimalizovaniu šírenia nákazy, preto sme pristúpili k takémuto rozhodnutiu ešte počas mesiaca máj.

Preto naďalej preventívne rušíme rezervácie o pobyt v domčeku. Akonáhle sa situácia zmení, resp. zlepší a zrušia sa obmedzenia budeme záujemcov informovať (aj v priebehu mesiaca máj).

Zatiaľ ostávajte v zdravý, želáme všetko dobré, nech Vás všetkých žehná dobrotivý Boh.