Z pustovníckeho denníka …

Pokoj a dobro, drahí naši priatelia, dobrodinci či nadšenci pre dielo na Galambe,

opäť Vám ponúkame možnosť prečítať si a ďalej šíriť krásne svedectvo dvoch dievčat, ktoré sa rozhodli stráviť pár dní na Galambe.

Svedectvo:

z pustovníckého denníka