Vianočný pozdrav z Galamby

vianoce2020
Drahí naši priatelia, vitajte vo vianočnom čase….
Nezabúdame na vás a chceme vám všetkým zaželať nech sú prichádzajúce sviatky Narodenia Pána požehnané a milosti plné a nech všetko preživate v plnom zdraví tela aj duše.  Nech máte pokojné Vianoce a Svetlo, ktoré prišlo k nám, nech vám svieti na životnej ceste po celý Nový rok.
Buďte všetci zdraví….a dávajte na seba a svojich blízkych pozor…nech vás žehná a chráni Pán s mocným orodovaním 7bolestnej Panny Márie.
Majte radosť v srdci, pokoj v duši, úsmev na tvári a milé slovo na perách ….