Nový rok a aktuálne opatrenia

Pokoj a dobro,

drahí naši priatelia, dobrodinci …. celá naša Galambská blízka i vzdialená pospolitosť,

je veľa toho, čo by sme si mohli želať do Nového roka, možno ste od dnešného rána prvého dňa v roku 2021 už počuli mnoho vinšov … a ten náš možno nebude inakší. Hlavne Vám všetkým v mene spoločenstva na Galambe chceme zaželať pevné zdravie, pokoj v duši, lásku v srdci, úsmev na tvári …. a keď prídu ťažké chvíle, nech nestrácate vieru a nádej… Nie ste sami, my na vás v našich modlitbách nezabúdame.

COVID-19-closedAvšak súčasná situácia si opäť vyžiadala prijať prísnejšie epidemiologické opatrenia, ktoré aj nás nútia do opätovného krátkodobého zatvorenia domčeka pre návštevy (pravdepodobne do 31.1.2021). Veríme, že to s láskou prijmete a pochopíte. Ide tu predsa o zdravie nás všetkých.

Nebojte sa! Musíme naďalej vytrvať ….

Do skorého videnia na Galambe…