Opäť biela Galamba

Drahí naši priatelia z blízka i ďaleka, ….

všetcí tí, ktorí nemáte možnosť byť naživo svedkami sneho-bielej Galamby, ponúkame vám aspoň takýto pohľad. Nech vás všetkých vo vašich „domácich pustovniach“ poteší na srdci … Nezabúdame na vás a zostávame navzájom spojení modlitbou. (10.2.2021)

IMG_20210210_125558 IMG_20210210_125720
IMG_20210210_132339 IMG_20210210_125926