Krížová cesta v prírode

krizova cesta 2021

Pokoj a dobro, drahí naši priatelia, dobrodinci,

nakoľko súčasná situácia nám nedovoľuje našu tradičnú pobožnosť krížovej cesty v podobe ako sme boli zvyknutí,  nič to nemení na možnosti, že ktokoľvek a kedykoľvek v pôstnom období sa môže prísť individuálne pomodliť.

Akonáhle sa zmení pandemická situácia, začneme sa stretávať v tradičnom čase, avšak o tom budeme ešte informovať.

Nateraz nám ostáva všetkým úprimne zaželať, aby sme prežili hlbokých štyridsať dní, aby nás lúče veľkonočného rána našli obmytých slzami pokánia a ako tých, ktorí vedia, že Pána neukradli, ale vstal z mŕtvych a všetkému dal zmysel.