Naďalej „zatvorené“

 COVID-19-closedPokoj a dobro,

milí priatelia, drahí dobrodinci, …. nakoľko pretrvávajú protiepidemické opatrenia, naďalej domček pre hostí ostáva zatvorený (predbežne do 8.4.2021, čo je dátum po sviatkoch Veľkej Noci). Je nám to ľúto, ale prijaté opatrenia sú záväzné aj pre nás.

Naďalej ostávame v modlitbovej podpore za vás všetkých.