Krížová cesta – video

KC21Pokoj a dobro,

drahí naši priatelia, dobrodinci, návštevníci …. nakoľko situácia nedovoľuje slobodnejší pohyb, či spoločné verejné stretávanie sa pri pobožnostiach, pripravili sme pre vás vďaka Janke Minarikovej krátke video – virtuálnu krížovú cestu. Srdečne Vás všetkým pozývame k modlitbe, k jednotlivým zastaveniam a snáď sa aspoň na chvíľu prenesiete do galambského areálu k jednotlivým zastaveniam.

Srdečné poďakovanie za nápad a realizovanie patrí Janke a tiež celému jej „tímu“ (mená osôb, ktorých hlasy počujte nájdete v záverečných titulkoch).

Prajeme požehnaný duchovný zážitok.

VIDEO KRÍŽOVEJ CESTY