Stále bez hostí …

COVID-19-closedPokoj a dobro,

milí priatelia, drahí dobrodinci, …. nakoľko pretrvávajú protiepidemické opatrenia, naďalej domček aj v mesiac apríl pre hostí ostáva zatvorený 

Veríme, že situácia v máji bude lepšie a budeme môcť privítať hostí.