10. výročie kaplnky na Galambe na slávnosť Sedembolestnej

_DSC2511Pokoj a dobro,

drahí naši priatelia, dobrodinci, priaznivci Galamby, chceme sa s vami všetkými podeliť o krásne zážitky z tohoročnej slávnosti, ktorú umocňovalo 10.výročie prvej sv. omše v kaplnke Sedembolestnej Panny Márie.

Tradične slávnosť začali prežívať už večer predtým, t.j. 14.9. na sviatok Povýšenia sv. Kríža, pobožnosťou Krížovej cesty. Po nej nasledovala tichá adorácia a požehnanie.

Na druhý deň, teda v deň slávnosti nás od rána sprevádzali teplé lúče slnka. Ešte predtým, ako prišli prví pútnici, sme všetko pripravili na sv. omšu. Všetko sa nieslo v pokojnej atmosfére. Z Galamby sa akoby stal malý Šaštín, kde vrcholila návšteva Pápeža Františka na Slovensku. Preto aj my sme boli v odhadoch účasti pútnikov skromní. Avšak opak sa stal pravdou a na naše milé prekvapenie sa zišlo mnoho ľudí. Opäť medzi nás zavítali naši tradiční pútnici z Prešova. Oni vlastne sú už neodmysliteľnou súčasťou tejto slávnosti.

Medzi pútnikmi sme spozorovali naozaj mnoho tradičných pútnikov ale aj nových, z ktorých sme sa tešili.

Večer sme sa konečne dočkali br. Filipa s chlapcami zo skupiny rozlišovačov s obrazom pri príležitosti 10.výročia kaplnky na Galambe, ktorý požehnal Pápež František.

Za všetky slová nech hovoria fotky: FOTKY