Obraz k 10.výročiu kaplnky na Galambe

reportazDrahí naši priatelia,

možno niektorí z vás zachytili v médiach tento príspevok, možno nie…. jednoducho tu je pre všetkých ešte raz zachytená celá misia nášho br. Filipa a jeho dobrodružstvo s obrazom pre Galambu.

VIDEOREPORTAŽ