Reportáž zo slávnosti Sedembolestnej Panny Márie

Drahí naši priatelia, nech sa páči, reportáž vďaka Televízie Lux z našej slávnosti.

Je to prvý príspevok v Krátkych správach zo dňa 17.9.2021.

luxGal