Pobožnosť Krížových ciest

Pokoj a dobro, drahí naši priatelia, dobrodinci,

v nedele pôstneho obdobia sa pravidelne modlievame pobožnosť Krížovej cesty.

1647849895265 1647849895273
1647849974218 (1)