Aj Galamba „…v dobrom aj zlom“… (počasí)

2. apríla 2022, sobota – upršané počasie, ale kde je láska …

IMG_20220402_134412 IMG_20220402_140439