Deň sv. Antona

antonko 22 copy (1)Pokoj a dobro,

drahí naši priatelia, dobrodinci, známi z blízkeho či vzdialenejšieho okolia, srdečne pozývame medzi nás ….