Brigáda s rozlišovačmi

Aj tento rok br. Filip spolu s „rozlišovačmi“ trávi dni na Galambe. Dni naplnené prácou majú aj svoj duchovný rozmer. Nechýba sv. omša, modlitby, rozhovory, vzájomné zdieľania, spoločné varenie a čas trávený spolu s domácimi „domorodcami“.

1657132619727 1657132619433
1657132619424 1657132619413
1657132656749 1657132687592
1657132687601 1657132656741