Odpustová slávnosť na Galambe

IMG_20220915_150135V dňoch 14. a 15. septembra sme opäť po roku zažili prekrásnu slávnosť. Tradične sme začali sviatkom Povýšenia sv. Kríža v stredu večer 14. septembra. Zišli sme sa na pobožnosti Krížovej cesty, po ktorej nasledovala krátka adorácia a agapé. Na druhý deň, vo štvrtok 15. septembra už od skorého rána to na Galambe „žilo“. Najprv prišli naše tradičné „partie“ ženičky a chlapi, ktorí pripravovali guľáš. Postupne sa priestor pred kaplnkou začal zapĺňať pútnikmi z Župčian, Prešova, Trstína – Trnavy.

Na Galambe sme si už zvykli, že každý rok je určitá jedinečnosť – tentokrát to bola v podobe pútnikov a pána farára z Trstína – Hájičku, t.j. nášho „partnerského pútnického miesta“. Spolupráca vznikla v roku 2019, kedy br. Filip bol pozvaný na ich slávnosť a po dlhšej dobe sme mohli zase my privítať vdp. Petra s veriacimi.

Krátku fotodokumentáciu si môžete pozrieť na tomto linku (FB Frantiskášni): FOTO

 Videoreportáž od TV LUX: VIDEO