Adventné povečerie

857036344 Pokoj a dobro,

drahí naši priatelia a dobrodinci, chceme sa s vami podeliť o informáciu, že v III.adventnú nedeľu (11. decembra) od 14:00 hod. sa chystáme sláviť adventné povečerie. Zároveň je to priestor na modlitbu a poďakovanie sa za milosti v pomaly končiacom sa roku 2022. Keďže advent je obdobím tichého očakávania, chceme sa aj my v tichom, skromnom duchu stretnúť. Tešíme sa na vás.