Vianoce 2022

Vianoce 2022Drahí naši priatelia, nezabúdame na Vás a chceme Vám všetkým zaželať nech sú prichádzajúce sviatky Narodenia Pána požehnané a milostiplné a nech všetko prežívate v plnom zdraví tela aj duše.  Nech máte pokojné aj radostné Vianoce v kruhu svojich blízkych a Svetlo, ktoré prišlo k nám, nech Vám svieti na životnej ceste po celý Nový rok. Buďte všetci zdraví v nasledujúcom novom roku ….a dávajte na seba a svojich drahých pozor…nech vás žehná a chráni Pán s mocným orodovaním 7bolestnej Panny Márie. Majte radosť v srdci, pokoj v duši, úsmev na tvári a milé slovo na perách ….