Požehnanie pustovne

V nedeľu 15. januára 2023 počas tradičného nedeľného stretnutia spoločenstva na Galambe sa konalo „novoročné“ požehnanie pustovne v podaní p. Filipa a br. Vavrinca. V prosbách a modlitbách sme mysleli na všetkých dobrodincov Galamby, za hostí, ktorí už niekedy boli v domčeku, resp. ešte len budú. Požehnanie svätenou vodou bolo sprevádzané aj vôňou tymiánu z kadidla.

IMG-20230116-WA0008 IMG-20230116-WA0006
IMG-20230116-WA0007 IMG-20230116-WA0012
IMG-20230116-WA0011 IMG-20230116-WA0003