Požehnanie motoriek

V nedeľu, 30. apríla 2023 na Galambu prichádzali v krásnom zástupe motorkári. S nadšením sme pozerali ako sa rady motoriek pred kaplnkou zapĺňali. Účasť motorkárov ale i vodičov, cyklistov bola vysoká a skutočne nás to veľmi milo prekvapilo.

O úvodné „prelomenie ľadu“ medzi bratmi františkánmi a motorkárskou verejnosťou sa postarali br. Filip a Vavrinec svojimi vtipmi. Potom nasledovala modlitba a príhovor br. Filipa, čo všetci s nadšením počúvali. Nechýbalo ani čítanie zo sv. evanjelia a prosby, kedy si všetci mohli spomenúť na svojich kamarátov, blízkych, ktorí prišli o život na cestách. Neskôr všetci netrpezlivo čakali na ten moment, kedy pristúpi k jeho motorke, autu, bicyklu, či traktoriku rehoľník (br. Filip, Vavrinec a Cyril) a požehná nielen dopravný prostriedok ale aj „majiteľa“, lebo ako bolo spomenuté v príhovore, aj samí vodiči svojim prístupom, správaním sa a ohľaduplnosťou na cestách sú požehnaním.

Na záver všetci boli pozvaní na prívetivé občerstvenie a rozhovory o živote nielen na kolesách. Napriek tomu, že počasie sa začalo javiť všelijaké a že sme sa báli, že nebude dosť guľáša pre všetkých (preto sa ešte v domčeku piekla klobáska 🙂 ), všemohúci Pán Boh mal všetko pod kontrolou.

Fotogaléria: FOTKY (link)