Požehnanie motoriek v médiách

fotoluxVšetkým, ktorí nemohli byť fyzicky prítomní na požehnaní motoriek a automobilov, ponúkame možnosť si pozrieť aspoň videoreportáž prostredníctvom Krátkych správ v TV Lux a tiež vďaka regionálnemu periodiku Novohradské noviny.

VideoreportážTV LUX (link, od – 7:35 )

Novohradské noviny – link